Základní přehled produktů

STEELPAINT PU-Repair

1-komponentní PU vytvrzující vzdušnou vlhkostí, bezbarvý. Používá se jako fixační prostředek na zkorodované povrchy s přilnavými korozními produkty, případně se zbytkovými přilnavými starými nátěry, které nelze očistit abrazivním tryskáním. Nanáší se v tloušťkách maximálně 10-20 mm. Maximální doba pro přetíratelnost ne delší než 3 dny.

(podrobnější informace viz.katalog)

STEELPAINT PU-Sealing Alu

Ekonomická varianta 1 případně 2 vrstvého PU údržbového a opravárenského systému. Přetírány mohou být lehce narezavělé povrchy, případně i staré nátěrové systémy. Povlak PU-Sealing Alu v důsledku obsahu speciálního vločkového pigmentu prakticky nevytváří žádné póry a poskytuje tak velmi dobrou protikorozní ochranu pro konstrukce, které nelze abrazivně tryskat.

STEELPAINT PU-Tiecoat

1-komponentní PU vytvrzovaný vzdušnou vlhkostí, užívaný jako mezivrstva pro venkovní aplikace pod konečný vrchní nátěr PU-Cover UV. Může být aplikován přes polyuretanové, případně epoxidové primery.

STEELPAINT PU-Zinc

1-komponentní PU vytvrzovaný vzdušnou vlhkostí, vysoce odolný primer plněný zinkovým prachem používaný pro těžké expoziční podmínky. Povlak o tl. 100 um suché vrstvy poskytuje totální protikorozní ochranu po dobu 10 let. PU-Zinc může být aplikován prakticky na všechny druhy kovových konstrukčních materiálů, vynikající adhezi vykazuje i na pozink. PU-Zinc má velmi dobrou odolnost proti mořské i normální vodě, olejům a tukům.

STEELPAINT Silicon-Alu

1-komponentní vysoce tepelně odolný silicon aluminiový povlak pro všechny druhy kovových materiálů vystavených vysoké teplotě v rafinériích, chemických závodech, na lodích apod. Dlouhodobě odolává teplotám do 600 °C (1.112 °F).

STEELPAINT Silicon-Mica

1-komponentní vysoce tepelně odolný siliconový nátěr s obsahem železité slídy používaný jako mezinátěr, případně vrchní nátěr pro všechny druhy kovových materiálů vystavených vysoké teplotě v rafinériích, chemických závodech, na lodích apod. Dlouhodobě odolává teplotám až do 600 °C (1.112 °F)

STEELPAINT Silicon-Zinc

1-komponentní vysoce tepelně odolný silicon zinkový primer pro všechny druhy kovových materiálů vystavených působení vysoké teploty v rafinériích, chemických závodech, na lodích apod. Dlouhodobě odolává teplotě do 450 °C (842 °F), krátkodobě až do 600 °C (1.112 °F).